شرکت منشور ساخت و ساز در شهریور ماه 1384 با هدف ارائه خدمات مهندسی مرتبط با فعالیت مهندسی عمران تاسیس گردید. این شرکت فعالیت حرفه ای خود را با ارائه خدمات فنی و مهندسی پروژه های ساختمانی به کارفرمایان آغاز نمود.
گذر زمان و تغییر در ساختار مدیریتی شرکت سبب گردید تا خدمات مهندسی شرکت در حوزه سیویل نیز توسعه یابد و اینک پس از یک دهه فعالیت در عرصه مهندسی، شرکت منشور ساخت و ساز با اخذ رتبه بندی خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گروه ها و تخصص های زیر، خدمات گسترده ای را در این حوزه ها به کارفرمایان خود ارائه می نماید.
گروه راه و ترابری در تخصص فرودگاه ها، رتبه (3)

شرکت منشور ساخت و ساز به حکم وظیفه و رسالتی که به عهده خود دارد، خود را متعهد به تامین رضایت کارفرمایان در چارچوب قراردادهای منعقده دانسته و این مهم را اساس حفظ اعتبار و ارتقای هر چه بیشتر عملکرد خود در نزد کارفرمایان می داند و در این راستا جهت انطباق فعالیت های شرکت با سیستم های استاندارد بین المللی، خود را ملزم به اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO) نموده است.

 

 
 

بروشور شرکت مهندسان مشاور منشور ساخت و ساز PDF 

 
     
     
 

Tel: 09123755648 - 09122018292 - info@mss.co.ir