پروژه ها (تجارب کاری مهندس فرشاد ریحانی فرد)
 
 
       
    پروژه: مطالعه و نظارت بر عملیات اجرایی ترمینال زیارتی و ساختمانهای جنبی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
شرح خدمات: مطالعه مراحل اول و دوم ترمینال زیارتی (سلام) به مساحت 45000 متر مربع و ساختمانهای جنبی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سمت: مدیر پروژه طراحی و نظارت
نام شرکت مشاور : مهندسان مشاور ابنیه طراحان البرز
 
 
   

 
       
    پروژه: مطالعات سیویل مراحل اول و دوم عوامل پروازی فرودگاه بین المللی خلیج فارس (عسلویه)
شرح خدمات: مکان یابی، تهیه نقشه های سطوح بی خطری پرواز، مطالعات مرحله اول و دوم سیویل و تهیه نقشه های اجرایی
سمت: مدیر پروژه طراحی
نام شرکت مشاور : مهندسان مشاور ایمن راه
 
 
   

 
       
    پروژه: مطالعه و نظارت بر عملیات اجرایی سیویل بهسازی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه بین المللی مهرآباد
شرح خدمات: اصلاح روسازی و زهکشی اپرون شرقی و تاکسیوی آلفا بطول 1800 متر و تطویل تاکسیوی آلفا بطول 1200 متر
سمت: مدیر پروژه طراحی و نظارت
نام شرکت مشاور : مهندسان مشاور ابنیه طراحان البرز
 
 
   

 
       
    پروژه: مطالعه و نظارت بر عملیات اجرایی احداث برج مراقبت پرواز و تکنیکال بلاک فرودگاه کرمان
شرح خدمات: مطالعه مراحل اول و دوم برج مراقبت پرواز و تکنیکال بلاک فرودگاه کرمان و نظارت بر عملیات اجرایی احداث آن
سمت: مدیر پروژه طراحی و نظارت
نام شرکت مشاور : مهندسان مشاور ایمن راه
 
 
   

 
       
    پروژه: مطالعات توسعه ترمینال فرودگاه بین المللی شیراز
شرح خدمات: مطالعه مرحله دوم طرح توسعه ترمینال داخلی فرودگاه شیراز به مساحت 8000 متر مربع و بهسازی وضع موجود به مساحت 8000 متر مربع (جمعا 16000 متر مربع)
سمت: مدیر پروژه طراحی
نام شرکت مشاور : مهندسان مشاور ابنیه طراحان البرز
 
 
   

 
       
    پروژه: مطالعه و نظارت برعمعملیات اجرایی ترمینال و ساختمانهای جنبی فرودگاه طبس
شرح خدمات: مطالعه مرحله اول و دوم ترمینال و ساختمانهای جنبی فرودگاه طبس
سمت: مدیر پروژه طراحی و نظارت
نام شرکت مشاور : مهندسان مشاور ایمن راه
 
 
   

 
       
    پروژه ها (تجارب کاری مهندس داود روزبهانی)
 
 
       
    پروژه: مطالعات سیویل عوامل میدان پرواز فرودگاه ولیعصر شهرستان بروجرد
شرح خدمات: امکان سنجی، مکان یابی و طراحی مراحل اول و دوم
سمت: مدیر پروژه طراحی
نام شرکت مشاور : مهندسان مشاور ایمن راه
 
 
   

 
       
    پروژه: مطالعات سیویل عوامل میدان پرواز فرودگاه آیت اله مدرس (تربت حیدریه)
شرح خدمات: امکان سنجی، مکان یابی و طراحی مراحل اول و دوم و نظارت بر عملیات اجرایی احداث باند پروازی
سمت: مدیر پروژه طراحی و نظارت
نام شرکت مشاور : مهندسان مشاور ایمن راه
 
 
   

 
       
    پروژه: احداث ترمینال حج فرودگاه بین المللی گرگان
شرح خدمات: نظارت بر عملیات اجرایی احداث شالوده و سازه خرپا فضایی ترمینال حج
سمت: مدیر پروژه نظارت
نام شرکت مشاور : مهندسان مشاور ایمن راه نام شرکت پیمانکار: شرکت سازه فضایی ایمن
 
 
   

 
       
    پروژه: احداث ساختمان تکنیکال بلاک و نیروی انتظامی فرودگاه بین المللی گرگان
شرح خدمات: نظارت بر عملیات اجرایی
سمت: مدیر پروژه نظارت
نام شرکت مشاور : مهندسان مشاور ایمن راه نام شرکت پیمانکار: شرکت کلان سازان پارس
 
 
   

 
       
    پروژه: آماده سازی و محوطه سازی سایت 32 هکتاری و احداث 492 واحد مسکونی
قطعه R-2-3 پروژه آفتاب البرز (گرمدره)
شرح خدمات: عملیات اجرایی آماده سازی و محوطه سازی سایت پروژه و احداث واحدهای مسکونی
سمت: مدیر پروژه پیمانکار
نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم
نام شرکت پیمانکار : شرکت ساختمانی و راهسازی هیوالرد
 
 
   

 
       
    پروژه: احداث نمایشگاه شرکت الرمس چابهار
شرح خدمات: مطالعات مراحل اول و دوم پروژه ساختمان نمایشگاه جدید شرکت الرمس چابهار
و نظارت بر عملیات اجرایی
سمت: مدیر پروژه طراحی و نظارت
نام کارفرما: شرکت الرمس چابهار (نمایندگی آقای چادر برسا)
نام پیمانکار: شرکت فضاکاران صنعت (ساخت و نصب سازه فضایی)
 
 
   

 
       
    پروژه ها (تجارب کاری مهندس سید مهیار عطشانی)
 
 
       
   

پروژه ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع
سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار
مطالعات مراحل اول و دوم کارهای معماری
 

 
   

 
       
    پروژه 84 واحدی تعاونی مسکن مخابرات
مطالعات مراحل اول و دوم کارهای معماری
سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار
 
 
   

 
       
    پروژه مجتمع تجاری طلا
مطالعات مراحل اول و دوم کارهای معماری
سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار
 
 
   

 
       
   

پروژه ساختمانی شرکت پرنیان نور
مطالعات مراحل اول و دوم کارهای معماری
 

 
   

 
       
    پروژه ساختمان ICT
مطالعات مراحل اول و دوم کارهای معماری
سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار
 
 
   

 
       
    طراحی مراحل اول و دوم پروژه ساختمان های ویلایی
 
 
   

 
       
       
       
       
   

Tel: 09123755648 - 09122018292 - info@mss.co.ir