شرکت منشور ساخت و ساز متناسب با شرح موضوعات مصوب و مندرج در اساسنامه گستره وسیعی از خدمات و فعالیت های مهندسی عمران را تحت پوشش خود قرار داده است.

الف- خدمات مهندسی مشاور
ارائه خدمات امکان سنجی، مکان یابی، توجیه فنی- اقتصادی- اجتماعی- زیست محیطی و پدافند غیر عامل و تهیه طرح های مقدماتی و مراحل اول و دوم و سوم در گروه های تخصصی: شهرسازی و معماری، راه و ترابری (فرودگاه، راهسازی، راه آهن)، نفت و گاز، مهندسی آب، مطالعات کشاورزی، انرژی، پست و مخابرات، میراث فرهنگی، مقاوم سازی و تخصص های مشترک

 

 
   

دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص های:
گروه راه و ترابری، تخصص فرودگاه ها، رتبه (3)

 
    ب- خدمات مدیریتی
ارائه خدمات مدیریت طرح (MC)، خدمات مدیریت پروژه، کارگاهی و مهندسی ارزش (VE)، خدمات مشاوره در سیستم های مدیریت کیفیت، صدور خدمات فنی و مهندسی تشکیل کنسرسیوم و گروه های همکاری با شرکت های داخلی و خارجی و سرمایه گذاری در طرح و ساخت پروژه های عمرانی

ج- خدمات پیمانکاری (ساخت و اجرا)
ارائه خدمات ساخت در رشته های آب، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، ارتباطات، خدمات، کشاورزی، مرمت آثار باستانی ارائه خدمات طرح و ساخت (EPC)
 
       
       
   

Tel: 09123755648 - 09122018292 - info@mss.co.ir